Patientinformation om integritetspolicy för GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation.

GDPR är en dataskyddsförordning för att reglera hanteringen av personuppgifter som började gälla från och med den 25 maj 2018.

När du kontaktar klinik malena ger du oss ditt samtycke till hantering av personupplysningar. Personupplysningar innefattar: Namn, personnummer, Epostadress, kontaktuppgifter, hälsoupplysningar.

Du godkänner därmed att vi skickar dig relevant information så som nyhetsbrev, öppettider, bokningar eller annan viktig information.

Upplysningarna lagras i det boknings- och journalsystem EasyPractice som vi använder (https://easypractice.net/sv/), ett säkert och slutet journalsystem godkänt av socialstyrelsen.

Dina uppgifter lagras så att korrekt medicinsk bedömning kan göras för det tillstånd som du har sökt oss för. Vi kan då lättare tillämpa rätt undersökning och behandling samt omvärdera och anpassa behandlingen under tidens gång.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Kontakta kontakt@klinikmalena.se för att göra detta.