Funktionsmedicin

”Din hälsa – En helhet” jobbar för att hjälpa dig till en livsstil som är hälsosam och hållbar över tid.

Funktionsmedicin och Precisionshälsa syftar till att hitta grundorsaken till dina problem, gå till roten av dina besvär, inte bara döva symtomen.

Dagens samhälle skapar hög belastning på oss människor och vården har sällan tid att gå till botten med de livsstilsorsakade problem som många idag har.
Det är här funktionsmedicinen kommer in, man försöker hitta grundorsaken till symtomen.

Den funktionsmedicinska metoden bygger på ett samarbete mellan dig som klient och den terapeutiska behandlaren. Vi försöker med hjälp av ett utförligt frågeformulär och ibland även komplettera med laboratorietester förstå vad som orsakar dina bekymmer eller ta reda på vad som kan optimera din hälsa ännu mer.  Vi försöker tillsammans hitta de verktyg som fungerar bäst för just dig, för att du skall kunna må bättre i din vardag. Det handlar om att kartlägga din vardag och din livsstil, din sociala miljö, din fysiska förmåga, kost, sömn, återhämtning, stressfaktorer.

Inför ditt  nybesök får du fylla i ett frågeformulär som skickas in minst 3 dagar innan ditt besök. Detta kommer att sammanställas och utvärderas inför nybesöket. Har du tagit prover tidigare det senaste året får dessa också gärna skickas in före besöket.

NYBESÖK (90 minuter)
Nybesöket sker helst på kliniken men om undersökning inte behövs kan det även ske digitalt.
Här fokuserar vi på hela dig (Din hälsa är En helhet), kompletterar anamnesen och gör vid behov en fysisk/somatisk undersökning. Vi försöker se vad som är grundproblemet till dina besvär/din ohälsa. Utifrån detta lägger vi upp en tillfällig hälsoplan och samtalar kring eventuella kompletterande prover.
Kostnad för eventuella tester tillkommer. Dessa beställs alltid efter samråd med klienten.

ÅTERBESÖK (60 min)
Beroende på vad som bestäms under nybesöket bokas återbesök in efter 2- 6 veckor, det kan vara nödvändigt att invänta provsvar innan besöket. Här följer vi upp din tillfälliga hälsoplan, justerar vid behov och allteftersom saker och ting förändras. Det är viktigt att din hälsoplan är utformad så att du kan känna delaktighet och kunna ta ansvar för din hälsa. Vi vill hitta en hållbar förändring som fungerar för just dig.

UPPFÖLJNINGSBESÖK (30-60 min)
Uppföljning görs kontinuerligt, oftast inom 2-4 veckor initialt för att därefter glesas ut och ev med telefonuppföljningar emellan. Dessa går, om fysisk behandling eller undersökning inte är inplanerat bra att göra även digitalt eller via telefon.

KOMPLETTERANDE BEHANDLINGAR
Det är inte ovanligt att den funktionsmedicinska bedömningen och de livsstilsåtgärder som vi kommit fram till kan optimeras genom att komplettera  med olika fysiska behandlingar (se exempel under behandlingar). Ordinarie behandlingspriser gäller då.

KONSULTATION
Det är möjligt att ta kontakt för en rådgivande konsultation för att få mer information om Funktionsmedicin innan du bokar en tid. 15 min gratiskonsultation.

AVBOKNING
Avbokning av ett besök ska göras 48 timmar innan mötet, annars debiteras avgiften. Vid återbesök, behandlingar, uppföljningar ska avbokning ske 24 timmar innan.

SAMARBETEN
Din hälsa – En helhet kan hjälpa till att slussa vidare till läkare inom Functional Medicin för att erbjuda bästa åtgärderna för just dig.

BOKNING
Bokning av Funktionsmedicinsk genomgång görs via mail eller via hemsida under kontakt.

PRISER
Nybesök 90 min 2200 kr
Återbesök 60 min 1500 kr
Uppföljning på klinik/via telefon/digitalt 30 min 750 kr
Telefonuppföljning 15 min 300 kr
Telefonkonsultation inför ev besök 15 min 0 kr
PRISER
Nybesök 90 min 2500 kr
Återbesök 60 min 1500 kr
Uppföljning
på klinik/
via telefon/
digitalt
30 min 750 kr
Telefon-
uppföljning
15 min 300 kr
Telefon-
konsultation
inför ev besök
15 min 0 kr